REJESTRACJA BIZNESU PRZEZ CUDZOZIEMCA
Osoby z krajów nienależących do Unii Europejskiej, w tym obywatele Ukrainy mogą wykonywać działalność gospodarczą w Polsce, pod warunkiem, że spełnią wymagania ustawowe. Cudzoziemiec ma także możliwość otwarcia oddziału firmy zagranicznej lub jej przedstawicielstwa na terenie RP.

REJESTRACJA FIRMY

Coraz więcej obcokrajowców, zwłaszcza zza wschodniej granicy, decyduje się na założenie biznesu na terenie Polski. Prowadzenie firmy w Polsce jest dla nich szczególnie atrakcyjne, chociażby ze względu na stosunkową łatwość w przełamaniu bariery językowej.

Największą popularnością wśród cudzoziemców cieszą się spółki kapitałowe, ponieważ zakładanie oraz przystępowanie do nich jest dla większości obcokrajowców nieograniczone. Najczęściej wybieraną formą prawną jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z tym, w dalszej części artykułu skupimy się na tym, jak założyć spółkę z o.o., z perspektywy obywateli innych krajów – w szczególności Ukrainy.

REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O.

Według obowiązującego w Polsce prawa, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć w sposób tradycyjny (na podstawie aktu notarialnego) bądź przez Internet (korzystając z gotowej umowy spółki). Takie same zasady obowiązują również obcokrajowców.

Rejestracja przez Internet jest możliwa za pośrednictwem systemu teleinformatycznego S24. Ta forma jest zdecydowanie wygodniejsza, szybsza i wymaga mniejszego nakładu środków.

Rejestrując spółkę z o.o., rozważ czy nie warto pozostawać w kontakcie z tłumaczem oraz ustanowić pełnomocnika, który pomoże Ci załatwić wszelkie formalności.
Kontakt z nami
Adres biura:
Plac Legionów 7/2,
50-047 Wrocław, PL

☎️ +48 71 880 85 08
⌨ biuro@one-plus.pro

Oddział Opolski:
ul. 1 Maja 30A,
45-355 Opole

Dział rekrutacji i zatrudnienia:
☎️ +48 575 314 004
☎️ +48 690 999 781
☎️ +48 660 513 774
☎️ +38 094 710 33 20 (UA)

Dział legalizacji pobytu:
☎️ +48 537 272 400
☎️ +48 660 513 776
⌨ lex@one-plus.pro

Dział handlowy:
☎️ +48 690 999 780
⌨ info@one-plus.pro